Kalendár kultúrnych, spoločenských a športových podujatí

v meste Nová Baňa v roku 2010

V Novej Bani dňa 12.januára 2010