Mestské a obecné úrady

 Mestský úrad Nová Baňa 
Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa
Tel.: 045/6857 378
Fax.: 045/685 6585
E-mail: msu@novabana.sk
 Obecný úrad Hronský Beňadik 
966 53 Hronský Beňadik
Tel.: 045/6893 230
045/6893 125
  Obecný úrad Tekovská Breznica 
966 52 Tekovská Breznica
Tel.: 045/6861 169
 Obecný úrad Orovnica 
966 52 Orovnica
Tel.: 045/6856 655
 Obecný úrad Brehy 
968 01 Brehy
Tel.: 045/6857 008
 Obecný úrad Malá Lehota 
966 42 Malá Lehota
Tel.: 045/6897 519
045/6898 133
  Obecný úrad Veľká Lehota 
966 41 Veľká Lehota
Tel.: 045/6896 128
045/6896 138
 Obecný úrad Rudno nad Hronom 
966 51 Rudno nad Hronom
Tel.: 045/6856 253

Múzeá, galérie, knižnice

 Pohronské múzeum Nová Baňa 
Námestie slobody 2
968 01 Nová Baňa
Tel.: 045/6855 178
Fax.: 045/6855 178
 Mestská knižnica Nová Baňa 
A. Kmeťa
968 01 Nová Baňa
Tel.: 045/6857 117