Kontakty na inštitúcie:

Obecný úrad Veľká Lehota
966 41 Veľká Lehota
Tel.: 045/6896 128, 045/6896 138