Kontakty na inštitúcie

Obecný úrad Tekovská Breznica
966 52 Tekovská Breznica
Tel.: 045/6861 169