Kontakty na inštitúcie:

Obecný úrad Rudno nad Hronom
966 51 Rudno nad Hronom
Tel.: 045/6856 253