Kontakty na inštitúcie:

Obecný úrad Malá Lehota
966 42 Malá Lehota
Tel.: 045/6897 519, 6898 133