Kontakty na inštitúcie

Obecný úrad Hronský Beňadik
966 53 Hronský Beňadik
Tel.: 045/6893 230
045/6893 125