Amfiteáter, v ktorom sa konajú rôzne kultúrne podujatia