Okolo jazera Tajch sú trávnaté pláže s možnosťami občerstvenia