V okolí Malej Lehoty rastie aj zákonom chránená rastlina Poniklec